Produkten har lagts till i din varukorg

Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Investeringsplan

En framtidsplan för gården!

För att säkerställa lönsamhet krävs en framförhållning och plan för såväl hur växtodlingen ska utvecklas men även hur maskinkedjan ska utvecklas.

Planera för lönsamhet
Ofta finns en växtodlingsplan för kommande 3–5 åren. Men för att säkerställa detta, behövs även en plan för hur och när din maskinpark ska hanteras och utvecklas. Identifiera de kommande utmaningarna och möjligheterna som kan forma din resa mot ökad produktivitet och vinst.

Marknadsutveckling
Priserna på grödor och insatsmedel förändrar sig allt mer - ibland höga, ibland lite lägre. Hur kan du bäst navigera dessa förändringar? Genom att följa trender och vara redo att anpassa din maskinpark, kan du bättre hantera förändringar. Riskhantering och att sprida riskerna genom att vara beredd på olika scenarios blir allt viktigare. En bra princip är att inte ”lägga alla ägg i en korg”. Kommer du att förändra växtodlingen och brukningsmetoderna de kommande åren för att möta framtida utmaningar med klimatförändringar? Läs mer på SLU:s hemsida.

Utveckling av odlingsteknik
Klimatet ändras, maskintekniken utvecklas och brukningsmetoder förändras. Dessa faktorer påverkar ditt val av grödor, odlingsmetoder och samarbeten. Genom att vara medveten om dessa förändringar kan du hålla din odling konkurrenskraftig och hållbar. Läs mer om bevarande jordbruk här.

Maskininvesteringar i framtiden
Dina maskiner är ryggraden i din verksamhet. I en föränderlig värld, hur ser maskinmarknaden ut om 3–5 år? Planera i förväg och sätt kostnadsramar för att göra investeringar som stärker långsiktig lönsamhet.

Skapa en optimerad maskinplan
För att möta framtidens behov är det bra att ha en klar investeringsplan för dina maskiner. Utveckla en skiss som beskriver vad som måste förnyas, vilka kapacitetsökningar som krävs och hur du balanserar dina ekonomiska mål med dina operativa behov inom exempelvis växtodlingen. En smart maskinplan är nyckeln till en framgångsrik framtid.

Få klarhet i dina maskinkostnader:

1. Kostnadsram för maskiner: Definiera hur mycket dina maskiner får kosta, antingen som kronor totalt eller per hektar. Skapa kostnadsramar för att skydda din ekonomi, det är grunden i att skapa ramar för kommande års maskininvestering. 

2. Lönsam balans: Din maskinkostnad ska inte uppgå till för stor del av din omsättning. Bestäm en andel av intäkterna som kan användas för maskiner. Bättre maskinekonomi förbättrar resultatet på sista raden. 

3. Framtidsorienterad investeringsplan: Planera för framtiden med en investeringsplan. Vilka maskiner är prioriterade? Skapa en realistisk plan för de kommande åren. Genom att ha en plan finns en framhållning och bra utgångspunkt att kunna fatta bra investeringsbeslut. 

4. Årlig uppföljning: Följ upp din maskinekonomi årligen. Identifiera förbättringsmöjligheter och justera din plan för att optimera dina investeringar. Finns en framtagen investeringsplan är det enkelt att se vilka konsekvenserna blir om du kommer förändra maskinkedjan på grund av andra brukningsmetoder, ökad areal, maskinsamarbete och större maskininvesteringar.

5. Framgångsrikt växtodlande: En framgångsrik växtodling kräver en välmotiverad maskinpark. Framtidssäkra din gård genom att stämma av kommande maskininvesteringar och maskinekonomi med dina långsiktiga mål och strategi.

Tips! Läs mer om maskinkostnader i JTI:s rapport ”Maskinkostnader – en stor utgift som kan minskas”.