Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

artikel

Conservation Agriculture

Conservation Agriculture

En kort förklaring av ”Conservation Agriculture” är när man använder jordbearbetningsmetoder som bevarar naturresurser, bibehåller en biologisk mångfald och undviker näringsläckage. Genom att minimera jordbearbetningen och hålla marken täckt av grödor eller täckmaterial året om kan man uppnå detta och samtidigt behålla/öka jordens innehåll av kol. Det översta jordlagret dränerar ytvatten bättre och syrehalten i jorden ökar när maskgångar och rester efter växternas rötter lämnas intakta. Genom att använda denna odlingsmetod kan man också ”fånga” och hålla kvar kväve, öka det organiska materialet i jorden (öka mängden stabilt kol) och förhindra jorderosion. Jordens hälsa och förmåga att förse grödan med näringsämnen byggs upp och förbättras på sikt.

Conservation Agriculture kortfattat:

  1. Bevuxen jord året om – Skyddar jorden från att torka ut, marken eroderar mindre och den biologiska mångfalden gynnas.
  2. Minimerad jordbearbetning – Sparar energi i form av bränsle och slitage. Jordpackningen minskar och jordens dränerande effekt och gasutbytesförmåga förbättras. Den biologiska aktiviteten i jorden gynnas, exempelvis med ett större innehåll av maskar, och jorden bearbetas med fånggrödans rötter.
  3. Fång- och mellangrödor – Naturlig ogräsbekämpning när ogräsen missgynnas. Även skadedjur (insekter) kan missgynnas med en förvillande och skymmande täckgröda. En fånggröda kan användas som djurfoder vilket kan förbättra ekonomin.
  4. Rotation av flera grödor - Fördelar näringsämnen och sprider riskerna för ogynnsamma odlingsförhållanden som alltid förekommer på ett eller annat sätt under odlingssäsongen. Mångfalden i odlingslandskapet ökar.

Tankar från Skarhults Gods

Under sensommaren 2022 testade vi EasyDrillen med Skarhult och på videon är vi tillbaka på fältet för att se hur grödorna etablerat sig. Christian, driftschef på Skarhults Gods, berättar mer i denna video om hur de ser på minimerad jordbearbetning och framtiden.