Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Personuppgiftshantering

Så hanterar vi dina personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur Farmers First behandlar dina personuppgifter.

Farmers First har tekniska system, regler och rutiner som ska säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. All hantering av dina personuppgifter ska vara laglig och korrekt. När vi samlar in uppgifter informerar vi dig om varför vi behöver dina uppgifter, hur vi hanterar dem och om de sprids vidare. Vi samlar inte in mer uppgifter än vad som behövs för ändamålet. Dina personuppgifter skyddas mot oavsiktlig eller avsiktlig förlust, förstöring eller skada eller mot otillåten hantering.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är uppgifter som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, personnummer eller en IP-adress. Men det är också fotografier, filmer eller ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Det kan också vara egendom som kan kopplas till dig som person.
 
Så hanterar vi dina personuppgifter
Farmers First är personuppgiftsansvarig. Vi hanterar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad som gäller enligt de Allmänna villkoren för Tjänsten och enligt gällande lagar. Farmers First sparar bara den information som du som användare själv lägger in och som behövs för att kunna leverera Tjänsten. Som användare väljer du själv om dina uppgifter ska tillgängliggöras för tredje part. Se mer om detta i Användarvillkoren. Farmers First varken säljer eller delar uppgifter med någon tredje part.
 
Dina rättigheter
Du kan kontakta Farmers First för att få reda på vilka uppgifter som finns lagrade om dig. (Det är samma uppgifter som du ser när du är inloggad i Tjänsten.) Du har också rätt att få reda på varför vi har sparat uppgifterna och om vi har lämnat dem vidare till tredje part. (Vi lämnar inte dem vidare, men du har rätt att få reda på det.) 
Du har rätt att begära rättelse eller att vi begränsar hanteringen av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att göra invändningar eller begära överföring eller radering av dina personliga uppgifter. Detta gör du genom att ta kontakt med vår kundtjänst.

Du kan kontakta vår kundtjänst och begära att få dina personuppgifter skickade per post eller e post. För din säkerhet skickas informationen endast till din folkbokföringsadress eller till den e postadress som finns registrerad av dig i TJänsten. Säkerhetsbedömning görs innan uppgifter skickas med e-post.
 
Kontakta oss
Du når Farmers First på info@farmersfirst.se . 
Du har rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med en anmälan om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Länk till Integrationsmyndigheten nedan