Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Maskinekonomi

Optimera maskinekonomin med analys och budget

Stigande maskinkostnader och ökad ränta har skapat utmaningar för dagens lantbrukare. På denna sida kan du läsa mer om insikter och verktyg för att möta dessa utmaningar och om hur du kan optimera din maskinekonomi och maximera potentialen inom lantbruket.

Stigande kostnader och ränta
Priserna på maskiner och redskap har ökat cirka 30–50% sedan 2020 och samtidigt har räntan fördubblats till 5–6%. Att hantera dessa förändringar är avgörande för din gårdens framgång. Maskinkostnaden ligger normalt på mellan 2500–5500 kr/ha & år, vilket utgör cirka 30% av dina kostnader inom växtodlingen. Maskinkostnaden för en 250 hektarsgård ligger på cirka 1,3 miljoner kronor. Att trimma maskinkostnaderna 5–10% på en sådan gård gör att man kan spara 100 000 kr per år! Hör mer om detta i en video från Lantbruksnytt!

Öka medvetenheten om maskinkostnader
För att hitta möjligheter att spara in på kan man identifiera olika kostnader såsom bränsle, underhåll, försäkring, kapitalkostnad och räntor. Att behålla, byta eller köpa en maskin är ett taktiskt val, för även om ny teknik kan vara dyr i inköp kanske den arbetar fortare eller ger bättre avkastning på skörden, samtidigt som man slipper reparationskostnader som ofta kommer med äldre maskiner. Genom att väga dessa förändringar i maskinkostnaden mot förbättringar i växtodlingen kan en rimlig budget läggas – antingen som en totalkostnad, per hektar eller som en andel av omsättningen. Här kan du hitta mallar att använda för att räkna på översiktliga och detaljerade maskinkostnader
.

kostnadsfördelning växtodling

Effekt på totalkostnader
Att ta fram en tydlig maskinkostnadsberäkning kan vara utmanande på grund av att de faktiska maskinkostnaderna finns på olika ställen i redovisningen. Förenkla processen genom att inte komplicera det – bättre att göra en grov uppskattning än att inte räkna alls! Försök hålla isär kostnaderna beroende på om det berör finansieringsbehov, skattemässiga avskrivningar eller driftsekonomi.

tre perspektiv i triangel

Tre perspektiv på maskinkostnader

Beräkningen av maskinkostnader varierar beroende på sammanhanget. Det kan inkludera finansieringskostnader och avbetalning av maskinlån, inom redovisning kan det också inkludera skattemässiga avskrivningar och slutligen kan det omfatta kostnader för drift.

  1. Finansiering och avbetalning. Ex du byter in en maskin och betalar mellanskillnad för en ny och betalar av ett maskinlån.
  2. Bokföringsmässig och avskrivningar. Ex du göra skattemässig avskrivning på exexempelvis 20%.
  3. Driftsekonomiskt och kalkylmässig kostnad och marknadsmässig värdeminskning.

Unika förhållanden för varje gård
En fördjupad förståelse för din maskinpark kan göra att du får mer över på sista raden. Genom ökad driftsäkerhet och optimal användning med förebyggande underhåll kan du spara upp till 700 kr per hektar och år. Läglighetseffekten blir bättre när maskinen inte står stilla då den behövs, reparationskostnaderna blir lägre om man utfört det förebyggande underhållet korrekt och en välskött maskin med dokumentation ger bättre andrahandsvärde. Läs mer om förebyggande underhåll här!

Vi hjälper dig att räkna

Boka tid med vår maskinekonom!

Att räkna på maskinekonomin och ta beslut kan vara utmanande på egen hand, men vi är redo att erbjuda rådgivning och stöd för att hjälpa dig på vägen. Vår maskinekonom har många års erfarenhet av att arbeta med lantbruksekonomi.
jakob söderberg