Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Livslängd & Andrahandsvärde

Optimera dina maskiners värde och prestanda!

Genom att ta hand om dina maskiner och implementera smarta underhållsrutiner ökar deras värde och livslängd. Från förebyggande skötsel till lättillgänglig dokumentation, lär dig hur du kan göra dina bäst investerade arbetstimmar ännu mer lönsamma.
Traktor begagnad
Pris- och ränteökning
De senaste åren har maskinpriser skjutit i höjden med en ökning på cirka 30% och räntan på maskinlån har fördubblats till 5–6%. Denna utveckling har en direkt påverkan på dina maskiner och kan skapa en betydande påverkan på din ekonomi. Hur anpassar du din maskinekonomi för att balansera dessa förändringar och säkra din gårds långsiktiga lönsamhet?
Prisökning

Värdeförändring över tid
Maskiner är en av de viktigaste investeringarna, men de tappar värde över tiden. Avskrivningar enligt bokföringsprinciper kan vara upp till 20% per år. Den marknadsmässiga värdeminskningen är omkring 12–16% per år, med större tapp i början och mindre i senare skeden av maskinens livslängd. Hur tar du kontroll över hur du kan undvika onödig värdeminskning och förkortad livslängd?

Ökad livslängd
Vi vet hur viktigt det är att ha en servicebok för en personbil, så varför inte för dina lantbruksmaskiner? Historik och regelbundet underhåll är avgörande för att öka livslängden och därmed maskinernas värde. Så, varför inte tillämpa samma principer inom lantbruket? För nyare traktorer finns ofta en servicebok men det är bara för den service som verkstaden gör, inte det dagliga underhåller som görs på gården och är avgörande för slitaget och därmed andrahandsvärdet. För redskap finns det sällan en servicebok men en väldokumenterad servicebok kan ge dig och dina potentiella köpare trygghet och insyn i maskinernas skick och historia. Läs mer om underhållstjänsten här.

Höj andrahandsvärdet
En maskin som får rätt skötsel, underhåll och regelbunden service håller längre och har ett högre andrahandsvärde. En maskin med dokumenterad servicehistorik är lockande för köpare, särskilt vid nätbaserade auktioner. Har du tänkt på att en väldokumenterad servicebok kan vara skillnaden mellan en framgångsrik affär och en mindre lyckad?

Effektivt underhåll
Ett förebyggande underhållsarbete är avgörande för att hålla maskinerna i toppskick och undvika dyra driftstopp. Genom att samordna underhållsarbetet mellan gården och serviceverkstaden kan du maximera maskinernas prestanda. Prioritera de mest kritiska arbetsmomenten, följ rekommenderade underhållsscheman och involvera andra maskinkunniga personer som har erfarenhet av respektive maskin. På detta sätt kan du säkerställa att din maskinpark är redo när det behövs som mest och öka din gårdens produktivitet och lönsamhet.

Värdeminskning tabell