GrainSense

Exceptionellt tillförlitliga spannmålsanalyser direkt, var som helst.

Lär känna skörden och ta rätt beslut i rätt tid!

Om GrainSense

I spannmålsodling är timing avgörande. För att optimera skörd, lagring, foderanvändning och försäljning krävs detaljerad information om grödans kvalitet vid varje tidpunkt. År 2014 initierade det tekniska forskningscentret VTT i Finland ett projekt som omvandlade laboratorieutrustning för NIR-spektroskopi till ett praktiskt handhållet format.

Så föddes GrainSense som en spin-off från VTT i slutet av 2014. Idag kan spannmålsodlare, djuruppfödare, silooperatörer, handlare och livsmedelsindustrin snabbt få exakta mätresultat från GrainSense. Detta säkerställer att varje gröda används för rätt ändamål, till rätt pris och med optimal resurseffektivitet.