GKB

Stolt och robust

GKB är ett stort nederländskt entreprenadföretag. De bygger maskiner med fokus på användarens behov och önskemål. Det är en av anledningarna till att man använder ”THE WORKER IS KING” som sin pay-off på alla sina maskiner. GKB-maskinerna är pålitliga och robusta maskiner som passar perfekt för den som skall underhålla grönytor på golfbanor och andra idrottsanläggningar. Det familjeägda företaget lägger stor vikt vid att varje GKB-maskin ska uppfylla de höga kvalitetskraven de själv har. GKBs maskiner produceras energineutralt i Nederländernas mest hållbara industrianläggning.

Produkter

Om GKB

GKB Machines är en del av GKB Group. Sedan 1985 är GKB Machines, som en separat division, engagerad i utvecklingen av innovativa underhållsmaskiner för idrottsplaner.

GKB Machines känner starkt för hållbarhet, som ett familjeägt företag siktar de på ett hållbart företag med positiva framtidsutsikter. Att de inte bara håller sig till ord framgår av det faktum att de producerar maskinerna energineutrala.

Hållbarhet är också mycket viktigt under utvecklingen av maskinerna. GKB utvecklar maskinerna utifrån den erfarenhet de har etablerat från sin entreprenörsdivision. Varje GKB-maskin måste uppfylla de höga kvalitetskrav som de ställer. En hållbar, pålitlig och robust maskin är grunden för din verksamhet. Eftersom deras entreprenörsavdelning är van vid att ha den här typen av maskiner kan du också förvänta dig detta från GKB.

"The Worker is King"
Maskinerna som GKB utvecklar är pålitliga, robusta maskiner. Det faktum att de fortfarande arbetar med maskinerna är anledningen till att de håller så hög kvalitet och användarvönlighet. GKB vet vad personen som utför arbetet kräver för att allt ska fungera på ett bra och effektivt sätt. Därför använder de en ny slogan: "The Worker is King". Detta är viktigt, eftersom maskinen bara på detta sätt kan leverera sportplaner som ser bra ut.