Produkten har lagts till i din varukorg

hero-image

EcoDresser GKB ED240

Kontakta oss

Pris från

510 900 kr

Exkl. moms

Beskrivning

GKB Ecodresser ED240 är en 3-i-1 underhållsmaskin, speciellt utvecklad för snabbt underhåll av naturgräs på idrottsplatser och jämnare ytor på golfbanor.
EcoDresser ED240 är perfekt för större och plattare ytor.

Genom sin storlek så går det snabbt att jämna ut gräsytan och det uppsamlade utskurna materialet kan återanvändas som dress.

Miljömedveten dressing!
EcoDresser ED240 luftar jorden och i kombination med det näringsrika utskurna materialet som återplaceras, ger det snabbt en förbättrad kvalitet på dina spelytor.

EcoDresser ED240 luckrar upp jorden, så att ogräs får det tuffare att etablera sig och växa.

Som tillval kan maskinen utrustas med ett extra transportband, för att kunna sprida det uppsamlade materialet på valfri plats.

Ecodresserns fördelar:
 • Miljömedveten dressing med din egen jord.
 • Platta Fairways, Fotbollsplaner och Parkmiljöer.
 • Skapar bra förutsättningar för både sådd och hjälpsådd.

Egenskaper

EcoDressern främre rulle med förskärarknivar

EcoDressern främre rulle med förskärarknivar

Längst fram på Ecodressern hittar man en frontrulle utrustad med knivar för att skära gräset lätt på positionerna för vertikalskärarknivarna och plogjärnen. Allt för att säkerställa att man skadar växtbädden så lite som möjligt.

EcoDresser Vertikalskärarknivar

Knivarna skär en slits i gräsytan.

Det lösa materialet från skärandet kastas upp på transportbältet.

ED130 & ED160: Kan justeras för att skära mellan:
0,1cm till 15 cm djupt

ED200 & ED240: Kan justeras för att skära mellan
0,1cm till 20 cm djupt

Tillval: Knivarna kan förses med fjäderdämpning för att förhindra skador från hårda föremål som stenar.
EcoDresser Vertikalskärarknivar
EcoDresser Plogjärn efter Knivarna.

EcoDresser Plogjärn efter Knivarna.

Plogjärnen är placerade bakom rotorn med knivarna.

Plogjärnen är placerade i vinkel i körriktningen. Dessa säkerställer bland annat att gräsytan vertikalskärs lika djupt.

Plogjärnen skär loss jorden och på så sätt också luckrar och luftar den.

Plogjärnen skär en jämn djupare skåra i marken där frontrullen knivar gjort ett snitt.

Varför det är miljöriktigt att använda EcoDresser

Ecodresser: Dressa med det befintliga jordslagret.

Detta kommer naturligtvis att spara inköpskostnader för sand, men det sparar också miljöpåverkan.

Man behöver inte köpa lika mycket sand (sand-grävningar = CO2-utsläpp)
Man förhindrar även att man eventuellt får in föroreningar eller ogräsfrön med det inköpta sandpartiet. På så sätt behöver man inte använda bekämpningsmedel. Helt i linje med trenderna att bekämpa ogräs endast med mekaniska medel.

Ecodresser en Multi-Miljö-Maskin!
Varför det är miljöriktigt att använda EcoDresser
EcoDresser Användares Erfarenheter

EcoDresser Användares Erfarenheter

De Enk Groen & Golf:s Course Manager: En nöjd användare av GKB Ecodresser:

”Jämfört med den förra maskinen som gjorde ungefär samma sak så kör vi snabbare med Ecodressern vi har nu. Ecodressern ger ett grymt resultat och är lätt att justera".

-Vi använder bara Ecodresser från och med nu!

Användarens val!

GKB utvecklar robusta och pålitliga maskiner med fokus på användaren. GKB:s egen stora entreprenadverksamhet är själva användaren av maskinerna.

GKB har alltså egen riktig och lång erfarenhet som användare av alla maskiner de producerar, GKB vet därför vad användaren som utför arbetet behöver för att kunna göra ett bra jobb och samtidigt arbeta säkert och effektivt.

GKB:s slogan: The Worker is King "Arbetaren är kung".

Detta är viktigt för GKB:
-Först då man förstår användaren och ”arbetaren” så kan man utveckla och konstruera maskiner som levererar det som användaren förväntar sig.
Användarens val!
Hållbarhet

Hållbarhet

GKB känner starkt för hållbarhet, som ett familjeägt företag siktar de på en hållbar företagsverksamhet med positiva framtidsutsikter.
Att de inte bara är tomma ord blir tydligt när man förstår att de producerar sina maskiner i en 100% EnergiNeutral Produktion.
Hållbarhet är också mycket viktigt under utvecklingen av maskinerna.
De utvecklar maskinerna utifrån den erfarenhet de har etablerat från sin egen entreprenadsdivision.
Varje GKB produkt måste uppfylla de höga kvalitetskrav som GKB Entreprenadsdivision ställer: En hållbar, pålitlig och robust maskin (som är viktig även för din verksamhet).
Eftersom GKB:s egen Entreprenadsdivision är vana att hantera denna typ av maskiner och är djupt involverade i hela utvecklingsprocessen, så kan du också förvänta dig användarvänliga högkvalitativa produkter från GKB Machines*.

*GKB Machines är en del av GKB Group.
Sedan 1985 är GKB Machines (separat division) engagerade i utvecklingen av innovativa och hållbara underhållsmaskiner för parker, idrottsplatser och golfbanor.

Teknisk Specifikation

 • Hydraulisk styrning DA ventil till transportband
 • Tillkopplingstyp Bakre 3P lyften
 • Effektbehov 90-120 hkr
 • Utlastnings transportör
 • Transport allmän väg
 • Krav hydraulik 20 lmin
 • Behov krypväxel
 • Arbetsdjup 0-200 mm
 • Arbetsbredd 2400 mm

Övriga modeller

Galleri

Om tillverkaren

GKB Machines är en del av GKB Group. Sedan 1985 är GKB Machines, som en separat division, engagerad i utvecklingen av innovativa underhållsmaskiner för idrottsplaner.

GKB Machines känner starkt för hållbarhet, som ett familjeägt företag siktar de på ett hållbart företag med positiva framtidsutsikter. Att de inte bara håller sig till ord framgår av det faktum att de producerar maskinerna energineutrala.

Hållbarhet är också mycket viktigt under utvecklingen av maskinerna. GKB utvecklar maskinerna utifrån den erfarenhet de har etablerat från sin entreprenörsdivision. Varje GKB-maskin måste uppfylla de höga kvalitetskrav som de ställer. En hållbar, pålitlig och robust maskin är grunden för din verksamhet. Eftersom deras entreprenörsavdelning är van vid att ha den här typen av maskiner kan du också förvänta dig detta från GKB.

"The Worker is King"
Maskinerna som GKB utvecklar är pålitliga, robusta maskiner. Det faktum att de fortfarande arbetar med maskinerna är anledningen till att de håller så hög kvalitet och användarvönlighet. GKB vet vad personen som utför arbetet kräver för att allt ska fungera på ett bra och effektivt sätt. Därför använder de en ny slogan: "The Worker is King". Detta är viktigt, eftersom maskinen bara på detta sätt kan leverera sportplaner som ser bra ut.