Produkten har lagts till i din varukorg

Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Varför 700 kr?

Spara 700 kr/ha och år

Att maskinerna rullar som de ska när det är säsong är grunden för att skapa lönsamhet. Maskiner och redskap som havererar och får stillestånd medför alltid olika typer av kostnader, om inte rena utgifter som reparationer och reservdelar så är det i form av ökad arbetstid, sämre produktionsvärde på grödorna och sämre andrahandsvärde.

Vad kan man göra för att undvika att maskiner och redskap går sönder och får driftstopp? Grunden är att ta hand och maskinerna och se till att de får den omsorg och skötsel som de behöver. Precis som det behövs djuröga och djuromsorg när man har djur så behövs det ett maskinöga och maskinomsorg när man har maskiner. Farmers First har med hjälp av olika branschstatistiker och företagsekonomiska analyser gjort en bedömning att värdet av välskötta och fungerande maskiner uppgår till 500-1 000 kr per hektar eller uppskattningsvis 700 kr per hektar.

Beräkningarna grundar sig på:

  • Högre produktionsvärde: Med fungerande och driftsäkra maskiner och redskap förbättras läglighetseffekten så att alla arbetsmoment kan utföras när det är som mest optimalt. Bedömningen är att med driftsäkra maskiner och redskap kan produktionsvärdet öka med 1-2% per hektar vilket motsvarar ca 200 kr/ha. Det kan vara att exempelvis 10% av arealen får 10% bättre värde så blir det 1% på hela arealen.
  • Lägre kostnad för reparation och underhåll: Välskötta maskiner och redskap tenderar att inte haverera. En bedömning som verkstäderna gör är att 50-70% av haverierna kan undvikas med förebyggande underhåll och därmed minskar kostnaderna för större haverier och reparationer med cirka 10-20%, vilket motsvarar cirka 200 kr/ha.
  • Högre andrahandsvärde och längre livslängd: I genomsnitt uppgår värdet för maskiner och redskap till cirka
    12 500-25 000 kr/ha och värdeminskningen ligger kring 12-16% årligen, vilket motsvarar cirka 2 750 kr/ha. Genom bättre underhåll och skötsel håller maskinerna längre och andrahandsvärdet blir bättre. Den årliga värdeminskningen skulle kunna sjunka 1-2% från exempelvis 14% till 12-13%. För varje procentenhet som man kan bromsa värdeminskningen sparar man 200 kr/ha. 1-2% minskad värdeminskning motsvarar cirka 300 kr/ha.

Sammanställning över beräkningarna som visas här nedanför visar dels intervall på mellan 500-1 000 kr/ha. För en gård på 250 hektar skulle lönsamheten kunna förbättras mellan 90 000 kr till 310 000 kr per år.

Vi har jämfört våra siffror med jordbruksverkets uträkningar för hela svenska lantbrukets cirka 2,5 miljoner hektar åkermark. Den totala kostnaden i svenskt lantbruk för underhåll och reparationer bedöms uppgå till 3 miljarder exklusive eget arbete, vilket är cirka 1200 kr/ha och likaså är maskininvesteringarna per år cirka 8 miljarder vilket är cirka 3 100 kr/ha och år. Avstämning mot de nationella siffrorna indikerar att våra beräkningar och slutsatser är rimliga och att förbättra förebyggande maskinunderhåll har ett stor ekonomiskt värde och även minskar stressen för maskiner som inte fungerar när de ska.   

Uträkning till 700 kr