Produkten har lagts till i din varukorg

Varukorg (0)

3500,00 kvar till fri frakt

Fri frakt!

Vi erbjuder fri frakt vid order med totalsumma över 3500.00

Totalt

Exkl. moms

Gå till kassan

Artikel

Fånggrödor

Fånggröda sås som en bottengröda i själva huvudgrödan, och växer sedan vidare när huvudgrödan skördats, den kan också sås direkt efter att huvudgrödan skördats. Beroende på omständigheterna, odlingsbetingelser och önskade egenskaper hos fånggrödan kan man välja att så en eller flera sorter på ett fält. Gemensamt för alla omständigheter är att marken mår bäst av att vara täckt av en gröda. Ju längre tid fånggrödan växer och ju oftare fånggrödorna används i växtföljden desto positivare effekter av fånggrödan.
fånggrödor En växande fånggröda med stor bladyta kan fortsätta att assimilera näringsämnen efter skörd av huvudgrödan, ta hand om åkerns vattenhushållning, skydda mot erosion och i bästa fall öka kolbindningen i marken. Kostnaderna för användningen av fånggrödor består främst av utsädeskostnader samt eventuella maskinanskaffningskostnader. Sådden av fånggrödorna kan utföras med många olika slags maskiner, allt från direktsåmaskiner till centrifugalspridare.

Fånggrödornas fördelar på sikt:
 • Höjer skördenivån
 • Förbättrar jordhälsan
 • Förbättrar markens vattenhushållning
 • Minskar näringsläckage
 • Effektiviserar näringscirkulationen
 • Sänker gödselkostnaderna
 • Minskar behovet av bekämpningsmedel
 • Förhindrar erosion
 • Ökar mångfalden
 • Ökar kolbindningen i marken
Etableringsmetoder
1. Sådd av bottengrödor i samband med sådden av huvudgrödan:
 • Sådd med småfrölåda.
 • Sådd via billarna.
 • Sådd som bredsådd efter sådden av huvudskördeväxten.
2. Sådd av bottengröda i etablerat bestånd:
 • Som bredsådd eller med pneumatisk såmaskin. (Vid bredsådd underlättar en

  liten nedmyllning frönas groning.)

 • Sådd i samband med ogräsharvning.
 • Direktsådd.

3. Sådd efter skörden:

 • Exempelvis vid stubbearbetning (med monterad frösådds utrustning).

En fånggrödas förfruktseffekt bedöms vanligtvis enligt kväveeffekten, med andra ord hur mycket kvävegödslingen kan minskas året efter att fånggrödan har odlats. Fånggrödorna kan avslutas genom mekanisk bearbetning eller med kemisk bekämpning, och alternativen är många. Ett intressant sätt att avsluta fånggrödor eller ettåriga blandbestånd som vuxit under sommaren är att välta ner beståndet och sedan direktså i samma överfart