Produkten har lagts till i din varukorg

Varukorg (0)

Totalt

exkl moms

Gå till kassan

Artikel - lantbrukarens underhåll

Underhåll inom lantbruket

Liksom många industrier är lantbruket starkt beroende av fysiska tillgångar, inklusive maskiner, mobil utrustning och byggnader. Det är viktigt att hålla allt igång ordentligt för att undvika förseningar i viktiga lantbruksprocesser. Sådd, skörd och andra processer är bundna till strikta tidslinjer och utrustningen som används för att utföra dem måste vara klar för drift i tid. Som sådan spelar underhåll en viktig roll för att hålla gårdar igång år efter år.
Mechanic working on machine Hur underhåll spelar en roll för lantbruket

Både planerat och oplanerat underhåll spelar en avgörande roll för att hålla en gård i drift. Dessa två underhållstyper hjälper lantbrukare att hålla sig till de strikta tidsramar som råder i branschen, samtidigt som säkerheten bevaras.

Betydelsen av underhåll av lantbruksmaskiner
Underhållets roll inom lantbruket är att säkerställa att lantbruksutrustning fungerar när den behövs. Maskiner som används i lantbruksprocesser måste vara klara för drift i tid – annars kan det bli betydande förluster för gården som helhet.

Dessutom måste anläggningar avsedda att bearbeta och lagra livsmedel hållas säkra, rena och strukturellt sunda för att garantera att gårdens produkt är säker för konsumtion.

Närmare bestämt uppfyller lantbruksmaskin underhåll dessa syften:

 • Förebygga haverier och olyckor
 • Hålla plantering, gödsling, skörd och så vidare enligt schemat
 • Upprätthålla kvaliteten på slutprodukterna genom att kalibrera termometrar, metalldetektorer, sensorer etc.

Typer av tillgångar som underhålls inom lantbruket
Gårdar drivs med tung utrustning, varav mycket underhålls av bönderna själva. Dessutom har de flesta gårdar byggnader som måste hållas rena och sunda. Bland tillgångarna som bönder behöver underhålla är:

 • Traktorer
 • Såmaskiner
 • Planteringsmaskiner
 • Balpressar
 • Plogar
 • Gödselspridare
 • Kultivatorer
 • Skördare
 • Bevattningssystem
 • Förrådshus
 • Silos
 • Sprutare
 • Transportsystem
 • Blandare
 • Ventiler och ledningar
 • Dispensrar
 • Kyl-/temperaturkontrollsystem

Detta är naturligtvis långt ifrån en heltäckande lista. Vilka typer av tillgångar som behöver underhållas beror på gårdens storlek och specialiseringsnivå.

Vem utför underhåll i lantbruket?
Ofta är det bönderna själva som underhåller sin utrustning, vilket innebär att de behöver en bred kunskap om sina maskiner, hur maskinerna fungerar och hur ofta maskinerna behöver underhållas. I små familjeägda gårdar kan allt underhåll utföras av en enda person (men ofta med hjälp av familjemedlemmar), medan större verksamheter kommer att ha flera händer tillhands.

Lantbruket involverar mycket okvalificerad arbetskraft, och som sådan har bönder ofta mycket lite formell utbildning när det gäller att underhålla lantbrukstillgångar. Således kan olyckor och skador inträffa till följd av dåligt underhåll.

Vanliga förebyggande underhållskontroller för underhåll och kalibrering av utrustning
Lantbruksutrustning kan antingen vara mobil (traktorer, skördare och plogar) eller fixerad på plats (transportband, blandare, pastörisatorer). Oavsett vilket måste varje del av utrustningen kontrolleras regelbundet för att säkerställa att den fungerar tillförlitligt.

Observera att tidslinjerna som föreslås nedan endast är förslag. Den exakta frekvensen med vilken du behöver utföra rutinkontroller av din utrustning beror på dess användningsnivå, väderförhållanden, applikationer etc.

Kontrollera och byta vätskor
Vätskorna som används i utrustningen måste kontrolleras för att säkerställa att de är rena och säkra att använda. Då och då bör dessa vätskor bytas ut också, som när de börjar försämras eller samlar föroreningar.

Några av de vätskor som lantbrukare behöver kontrollera är:

 • Motorolja (dagligen)
 • Transmissionsvätska (dagligen)
 • Kylmedel (årligen)
 • Hydraulolja (med ett par års mellanrum)

Smörjning av rörliga delar
Smörjning är en viktig aspekt för att hålla lantbruksutrustningen igång effektivt och tillförlitligt. Vanligtvis kommer alla rörliga delar på din utrustning att behöva smörjas med jämna mellanrum. Smörjtidsramarna varierar för varje utrustning, dina allmänna klimatförhållanden - till exempel kan extremt våta förhållanden drastiskt minska smörjintervallen - och användningsnivån den ser.

Ofta ger användarmanualen för varje utrustning grova riktlinjer för smörjning och andra förebyggande underhållsuppgifter. Dessa tidslinjer kan ge dig en bas att arbeta med när du kommer igång med din plan för förebyggande underhåll.

machine lubricants
Kontrollera och byta filter
För att maskinerna ska fungera effektivt används olika filter för att rensa bort föroreningar från vätskor, såsom bränsle och smörjmedel. Oljefilter byts vanligtvis när du byter olja - ungefär en gång var 100:e timme, beroende på användning.

Luftfilter, å andra sidan, kommer att variera avsevärt beroende på användning. De måste bytas ut så ofta de blir igensatta, vilket kan variera från varannan timme till en gång i månaden. Nyckeln är att kontrollera dem regelbundet (åtminstone varje dag) och sedan göra en plan för förebyggande underhåll baserat på dina resultat.

Undersöker lager
Allt som roterar, oavsett om det är hjulen på en traktor eller rullarna på ett transportband, är beroende av kullager för att fortsätta röra sig smidigt. Lagren slits ut med tiden, så om du hör slipning eller om din roterande utrustning börjar överhettas, kommer de sannolikt att behöva bytas ut.

Rutinkontroller rekommenderas för lagerunderhåll, liksom regelbunden smörjning. Tidsintervallen för lagerkontroller beror på din utrustning och användningstid, hur väl du hanterar smörjningen och ditt omgivande klimat. Din bruksanvisning bör ge dig en rekommenderad tidsram för att komma igång.

Kalibreringsutrustning
Termometrar, termostater, metalldetektorer, vågar och andra livsmedelssäkerhetsinstrument ska alltid hållas korrekt kalibrerade. Om kalibreringen är avstängd kan det leda till säkerhets- och hälsoproblem, såsom:

 • Fel vid blandning av konserveringsmedel
 • Otillräcklig temperaturkontroll för vissa produkter
 • Införande av främmande föremål i livsmedel
 • Kalibreringsintervallen bör följa anvisningarna i din bruksanvisning för varje utrustning.

Skadeinspektion
Delar slits med tiden. Kontrollera regelbundet din utrustning för följande:

 • Lösa spänningar och sprickor på remmar och kedjor
 • Konstiga ljud eller lukter
 • Läckor i slangar, bränsle/oljeledningar, cylindrar och hydraulledningar
 • Fördjupningar, brott och andra tecken på slitage i utrustning
 • Lösa eller trasiga stift och bultar
 • Om du hittar något som är fel, få det reparerat så snart som möjligt.
mechanic monkey wrench

Vinterförvaring av utrustning
Inför vintern varje år är det viktigt att se till att din utrustning är redo för de kallare månaderna, vilket ofta innebär långtidsförvaring för vissa maskiner. Några av vinterförberedande uppgifter som lantbrukare vanligtvis behöver utföra inkluderar:

 • Byte av dieselbränsle från #2 till #1
 • Antingen kopplar du bort batterierna eller håller dem laddade under hela säsongen
 • Rengöring av tung utrustning
 • Tömning och rengöring av utrustning för applicering av bekämpningsmedel
 • Kontrollera frostskyddsmedel och hydraulvätskor och byt ut dem vid behov
 • Tömning av dieselavgasvätsketanken (om det behövs)
 • Oljeutrustning för lagring
 • Göra alla utestående reparationer
 • Utföra andra rutinmässiga förebyggande underhållsuppgifter

Om du kommer att använda utrustning under vintern, se till att den är redo att fortsätta driften i kylan, särskilt om du befinner dig i ett område med mycket snöfall och många minusgrader.

Annat rutinunderhåll
Fordon och flyttutrustning behöver alla sitt eget rutinunderhåll, och dessa uppgifter är ofta enkla och okomplicerade. Till exempel kan fordon behöva byta tändstift och batterier då och då.

Städning är en annan viktig uppgift som bör utföras regelbundet. Enkla städuppgifter kan utföras dagligen, medan mer noggrann skur ofta sköts varje vecka eller månad.

Vanliga förebyggande underhållsuppgifter för gårdsbyggnader
Förutom utrustning involverar gårdar även fasta tillgångar som byggnader och mark. Att hålla anläggningar säkra och i gott skick är en viktig del av lantbruksunderhållet.

Väggar och ytor
Ofta används strukturerna i lantbrukstillämpningar antingen för lagring eller för bearbetning av livsmedel. I båda fallen måste väggarna och ytorna vara giftfria och icke-absorberande för att säkerställa att livsmedelsprodukter är säkra. Till exempel bör inga blybaserade färger användas. Om det finns några sprickor eller sprickor bör dessa lappas till för att underlätta regelbunden sanitet.

VVS-system
System för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) är viktiga komponenter i alla byggnader. För byggnader där livsmedelsprodukter bearbetas eller lagras är det viktigt att se till att anläggningarna hålls vid rätt temperatur och att eventuellt damm, ångor eller rök sugs ut på rätt sätt från byggnaden.

Halvårskontroller rekommenderas i allmänhet för de flesta klimatkontrollsystem, även om vissa komponenter som luftfilter bör bytas ut mycket oftare.

Dränering
Golv ska främja dränering, till exempel genom att slutta mot avlopp och genom att vara icke-absorberande. Detta är särskilt viktigt i områden där vätskor (mjölk eller vatten) hanteras. Skadade golv bör repareras så snabbt som möjligt, och andra dräneringssystem, såsom stuprör, bör hållas rena och i gott skick.

I utomhusområden bör hängrännor och stuprör hållas fria från skräp för att säkerställa att vattnet rinner ordentligt. Om du gör det förhindrar du översvämningar och strukturella skador.

Fastighetsunderhåll
Varje komponent i en byggnad bör vara strukturellt sund, fri från mögel och vattenskador och i överlag gott skick. Takstolar, fackverksplattor och stödkomponenter bör repareras eller bytas ut om de uppvisar några tecken på skada. Rengör all rost och lägg till förstärkning på områden som verkar som om de kan behöva det.

Belysningsarmaturer
De flesta byggnadsunderhåll innebär att se till att alla lampor fungerar. Men inom lantbruk och livsmedelsförädling är det ännu viktigare eftersom trasiga lökar kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Se till att alla glödlampor är antingen splittersäkra eller på annat sätt skärmade. Genom att göra det förhindras trasigt skräp från att förorena matvaror.

Naturligtvis, varje gång en lampa slocknar, byt ut den mot en lämplig glödlampa för att bevara säkra ljusförhållanden.

Fastighetsskötsel
Annan regelbunden fastighetsskötsel bör hanteras på en konsekvent basis. Vissa saker kan utföras dagligen, medan andra görs på en mindre frekvent basis. Ett antal av dessa regelbundna byggnadsunderhållsuppgifter inkluderar:

 • Klipper, drar ogräs och allmän landskapsplanering
 • Snöröjning under vintermånaderna
 • Allmän städning och lokalvård
 • Borttagning av skräp

Se till att alla underhållet hanteras på ett sätt som håller livsmedel säkra från kontaminering eller förstörelse under regelbunden byggnadsvård.

Hur man utför underhåll på ett säkert sätt
Liksom det är viktigt för gårdar att utföra regelbundet underhåll, är det lika viktigt att se till att underhållet görs på ett säkert sätt. En av de främsta orsakerna till skador på en gård är maskinunderhåll, rankad i frekvens vid sidan av fältarbete och djurvård. Följande tips kan hjälpa till att säkerställa att underhållsarbetet på din gård utförs så säkert som möjligt.

Santaluz

Läs instruktionsboken
För att kunna reparera utrustning på ett säkert sätt, rekommenderas det starkt att du läser användarmanualerna för dina maskiner. Genom att göra det får du inte bara information om vilka delar som behövs och hur ofta du ska utföra rutinunderhåll, utan informerar dig också om de risker som finns när du arbetar med din utrustning. PDF-filer med användarmanualer kan lagras i Farmers First för att göra den informationen mer tillgänglig under underhåll.

Stäng av och säkra utrustningen före service
Innan du arbetar på någon maskin eller fordon, se till att den är helt avstängd först. Alla strömbrytare ska inte bara vara i "av"-läge, utan all ström som går till maskinen ska också kopplas bort (där det är tillämpligt). Om du gör det förhindrar du att maskinen plötsligt slås på under underhåll, vilket minskar risken för skador. Faktum är att OSHA uppskattar dessa typer av procedurer för att förhindra uppemot 50 000 skador och 120 dödsfall per år.

Det hjälper att ha förplanerade lockout-tagout-procedurer (LOTO) på plats för varje utrustning. Se till att varje person du har som arbetar på din gård är medveten om dessa procedurer och följer dem när du reparerar eller underhåller utrustning.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning (PPE) är avgörande för att säkerställa att underhållsarbetet utförs på ett säkert sätt. Handskar och hjälm rekommenderas vid arbete med de flesta mekaniska och strukturella reparationer, och specialutrustning bör användas vid arbete på höjden (utrustning för fallförebyggande) eller i slutna utrymmen med ångor (andningsskydd).

Använd rätt verktyg
Dåligt utformade eller otillräckliga verktyg utgör en ergonomisk fara för dem som arbetar på lantbruksutrustning. I vissa fall kanske det rätta verktyget för jobbet inte är tillgängligt på grund av ekonomiska begränsningar, eller så är det helt enkelt utom räckhåll, vilket leder till att bönder och mekaniker byter till något annat mindre passande.

Att använda fel verktyg för jobbet kan leda till upprepade belastningsskador, eller det kan direkt resultera i en allvarlig skada genom att orsaka en olycka. Dessa skador kan förebyggas genom att se till att de nödvändiga verktygen görs lätt tillgängliga i förväg för varje underhållsuppgift.

Lägg till skyltning vid riskområden
Faror, såsom höjder, ömtåliga golv, områden med ångor eller överflödiga dammpartiklar och liknande bör vara tydligt markerade. Att göra det kan hjälpa lantarbetare att utöva försiktighet och eventuellt förebygga skador, såsom brutna ben från fall eller luftvägssjukdomar från att andas in ångor.

Alla skyltar ska vara tydliga och lätta att känna igen. Färgkodningsskyltar kan hjälpa till att göra dem lättare att känna igen. Till exempel markerar rött och gult ofta faror, så att använda dessa färger kan förbättra klarheten.

Undvik korskontaminering
Gårdar använder ofta farliga ämnen, såsom bekämpningsmedel eller rengöringskemikalier. När du rengör eller underhåller utrustning som har kommit i kontakt med dessa ämnen är det viktigt att vidta noggranna försiktighetsåtgärder för att förhindra korskontaminering med livsmedel eller andra kemikalier.

När du rengör ytor och maskiner som ofta kommer i kontakt med livsmedel, se till att alla rengöringskemikalier är helt avlägsnade innan de tas i bruk igen. Användningen av engångshandskar kan också bidra till att förhindra korskontaminering från ett städprojekt till ett annat.

Sök utbildning
De flesta lantbrukare är självlärda när det gäller underhållsarbete och de saknar därför någon formell utbildning i korrekta säkerhetsprotokoll. Att få lite utbildning i lantbruksunderhåll kan hjälpa till att minska risken för skador genom att ge information om bästa underhållspraxis. Lite investeringar nu kan förhindra allvarliga skador senare.

Planera underhållsuppgifter i förväg
Förhandsplanering för underhållsuppgifter kan hjälpa till att förebygga olyckor genom att blockera en specifik tid för uppgiften att inträffa – till exempel när maskiner inte används – och genom att se till att du har rätt verktyg till hands. Planerat underhåll hjälper också till att minska förekomsten av oplanerade incidenter som kan resultatera i att en maskin går sönder.

Slutsats
Underhåll spelar en viktig roll i lantbruket genom att hålla utrustningen i tillförlitlig och fungerande form. Med sund planering och säkerhetspraxis kan lantbrukare utföra underhåll på sin utrustning och byggnader med minimal risk för sin och andras säkerhet.

 

Källa: Upkeep What Is Agricultural Maintenance? (upkeep.com)